PRIVACYBELEID

9 september 2019
Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden beheerd en ter beschikking gesteld door stichting VER-ROVER (hierna aangegeven met ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ en VER-ROVER), gevestigd te Heemskerk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 74960458.

Wij vinden jouw privacy net zo belangrijk als jij zelf. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit privacybeleid lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:

1. online als je onze website bezoekt: www.ver-rover.nl, en
2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je een persoonlijk gesprek wilt.

Door gebruik te maken van de website, ga je akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Ook wanneer je offline je gegevens met ons deelt, handelen we volgens dit privacybeleid.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
Op onze website verzamelen en/of ontvangen we de volgende informatie:

Persoonlijke informatie die je actief met ons deelt
– Wij ontvangen je e-mailadres als je een persoonlijk gesprek wilt, informatie opvraagt of een aanvraag doet.
– Wanneer je van onze dienst gebruik maakt, vragen wij ook om je volledige adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats).
– Wij vragen je om je telefoonnummer om afspraken in te plannen, om informatie in te winnen voor onze ver-rover dag of om je te kunnen bereiken in geval van onvoorziene omstandigheden.
– Wij vragen gegevens voor het vastleggen en innen van donaties.

HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN
We gebruiken je gegevens om:
– je aanvraag af te handelen
– ondersteuning en/of extra informatie te bieden
– je feedback te vragen

HET VERWERKEN, OPSLAAN EN/OF DELEN VAN JE GEGEVENS
We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. De gegevens die je via onze websites met ons deelt, worden per beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.
We delen je gegevens nooit met derden, tenzij dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

WANNEER WE INFORMATIE DELEN MET ANDEREN
We delen persoonsgegevens niet met derden.

BEWAARTERMIJN VAN JOUW GEGEVENS
Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens met ons hebt gedeeld.

KLACHTEN
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus. Als jij het idee hebt dat onze inspanningen niet voldoende zijn en dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@ver-rover.nl. Ook wijzen we je op je recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

INFORMATIE DIE JIJ ZELF DEELT MET DERDEN
Houd er rekening mee dat de informatie die je zelf openlijk via onze websites deelt met derden – bijvoorbeeld via onze pagina’s op social media – door iedere bezoeker kan worden gezien, verzameld en/of gebruikt. Wij accepteren geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor ongeoorloofd gebruik van deze informatie door derden.

VRAGEN OVER ONS PRIVACYBELEID
In geval van ontwikkelingen in de privacywetgeving of een aanpassing van onze website kan dit privacybeleid worden bijgewerkt. Voor vragen over ons privacybeleid kun je ons mailen via info@ver-rover.nl.