DISCLAIMER & COOKIEBELEID

9 september 2019
Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden beheerd en ter beschikking gesteld door de stichting VER-ROVER (hierna aangegeven met ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ en VER-ROVER), gevestigd te Heemskerk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 74960458.

VER-ROVER stelt deze website met zorg en aandacht samen, en wij willen graag dat een bezoek aan onze website zo soepel en prettig mogelijk verloopt. Om onze website goed te laten functioneren en om de gebruikerservaring op onze website te optimaliseren, maken we gebruik van cookies. Hier onder leggen we uit wat cookies zijn en welke cookies we gebruiken.

Een cookie is een klein bestandje dat een website via de browser opslaat op je computer, tablet of mobiele telefoon. In een cookie zit informatie opgeslagen over jouw websitebezoek. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en een cookie weet niet wie je bent. Jouw persoonsgegevens zijn niet bekend voor een cookie; een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.
Bij het gebruik van onze website kan door ons en/of door derden informatie worden verzameld over jouw gebruik van deze en andere websites. De cookies die we gebruiken, zijn:

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig voor het functioneren van de website.

Voor het gebruik van functionele cookies hebben we geen toestemming nodig. Analytische cookies en marketing cookies worden door ons niet gebruikt.

Je kunt cookies altijd zelf verwijderen via je browser. Je kunt daar ook aangeven dat je helemaal geen cookies wilt accepteren, van welke website dan ook. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de standaardinstellingen van je browser en/of met behulp van de Help-functie. Bepaalde functies van onze website werken mogelijk niet meer als de cookies zijn uitgeschakeld.

Meer informatie over cookies vind je op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

Vragen over ons cookie- en privacybeleid kun je sturen naar info@ver-rover.nl.

INFORMATIE / AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te informeren. De informatie op deze site kan niet worden aangemerkt als advies.

Hoewel we de website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en steeds onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

IE-RECHTEN
Alle rechten op deze website behoren toe aan VER-ROVER, of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan VER-ROVER, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door VER-ROVER.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland.

VER-ROVER
Heemskerk, Nederland